forum mui

معاونت های دانشگاه => سایر => نويسنده: p.abedi.moshaver در جولای 02, 2016, 10:45:35 amعنوان: خوش می رو !
ارسال شده توسط: p.abedi.moshaver در جولای 02, 2016, 10:45:35 am

چون خود را بدست آوردی ، خوش می رو !

اگر کسی دیگر را یابی ، دست به گردن ِ او در آور !

و اگر نیابی ، دست به گردن ِ خویشتن در آور ! (5)


این خویشتن ، "خود" ِ انسانی ِ شخص نیست ؛
"خود" ِ ضمیر ناخودآگاه هم نمی باشد .
"خود" ِ شخصیت هم نیست که فرد را از دیگران متمایز می کند.
"خود" ِ اخلاقی ِ افراد هم نیست که ایده آل آن هاست
آن خود معنوی ست که به هیچ وجه در پی شکار چیزی نیست ؛

بلکه آن خودی ست که "وحی" از وی می زاید :

" زهی قرآن پارسی ؛ زهی وحی ِ ناطق ِ پاک !"