دیدن ارسال ها
صفحه: [1]
1  دانشکده ها / دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی / رشته دکترای مدیریت اطلاعات سلامت در دانشکده مدیریت و ا : اکتبر 20, 2013, 01:16:04 pm
 با سلام و عرض خسته نباشید
آیا با وجود یک مدرس با درجه استاد تمامی( سرکار خانم دکتر سیما عجمی) و یک مدرس با درجه دانشیاری ( جناب آقای دکتر رئیسی) که دارای مدارک علمی مدیریت اطلاعات سلامت هستند، رشته دکترای مدیریت اطلاعات سلامت در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایجاد می شود؟  متعجب
2  دانشکده ها / دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی / آیا دکترای رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ؟ : جون 13, 2012, 10:33:03 am
با سلام و خسته نباشید
آیا دکترای رشته مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی به دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آورده می شود؟ متعجب
آیا دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی می توانند در مقطع دکترای مدیریت کیفیت ، مدیریت بحران شرکت کنند؟ متعجب
صفحه: [1]