صفحه: [1]
  چاپ صفحه  
نويسنده موضوع: ارزش چیست؟  (دفعات بازدید: 1604 بار)
0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.
p.abedi.moshaver
Moderator
Hero Member
*****
آفلاین آفلاین

تعداد ارسال: 1504ديدن مشخصات
« : جولای 14, 2014, 12:42:35 pm »


ارزش خاصیتى است که چیزى را موردپسند، قدر دانى، وقابل احترام قرار میدهد، یعنى این ارزش است که آنچیز را مورد خواست مردم قرار میدهد٠ این فرق نمیکند که آیا تنها یک نفر ویا چندین اشخاص نسبت به این ارزش خواسته آنچیز میباشند٠ مثلاٍ ، رشته و اصالت خانوادگى به " طبقه نجیب" - عقل و خرد به دانشمندان - شهامت و دلیرى به شهزادگان و سالاران ارزش زیادى دارد٠

ارزش بحیث یک موضوع تحت تحصیل وبررسى


مطالعه ارزشها شامل بررسى موجوداتى هستند که خواسته هاى مردم نسبت موجودیت آنها شده - وهمچنان شامل بررسئ اشیاء مختلف وبهائ آنها - و انواع مختلف وعلت و مبدأ این ارزشها میباشد٠ اگربحث از "ارزشها" بطورتصویر هاى خیالئ غیر واقعى در افکار صورت بگیرد پس این بحث نوع آرزوئى را خواهد داشت٠ اما اگر ، از جانب دیگر،این بحث با درنظر داشت عوامل طبیعى، روانى، و اجتماعئ آن صورت گیرد- بحث نوع واقع بینانه و عملى را خواهد داشت٠ بهترین بحث در باره " ارزشها" آنست که باهردو جنبه آیدیآل و آرزوئى و جنبه واقعى وعملئ آن برخورد کند٠ این بدان علت است که نمیتوان ارزشها را بدرستى درک کرد، بدون درنظرداشت هر دوجانبه آن٠ اگر این علت واقعیت نمیداشت، پس ارزشها وجود نمیداشتند و موجودیتها نمیتوانستند کسب ارزش کنند٠

اولین ارزش: عدالت


وقتى زندگى انسان خالى ازعدالت باشد، غرق بى نظمى واغتشاش میگردد٠ ظلم بین مردم به فجیع ترین شکل آن نظام روز میگردد، وبدینوسیله قوى ضعیف را از بین میبرد، آنکه تواناست انکار حق ناتوان را میکند، متهاجم خون مغلوبین را میریزاند، حکمران حق رأعیت را پایمال میکند، وهرنوع توانمند بر ناتوان غالب میگردد٠ هیچ چیز نمیتواند انسان را ازاین حالت زشت دور کند بجز عدالت، که منبع خوشنودئ اجتماعى و ستون محکم امن و ثبات میباشد٠ پس عدالت چیست و چه انواعى بخود میگیرد؟ منفعت اش چیست؟ مسلمانان چگونه میتوانند عدالت را تطبیق در زنده گئ شان کنند؟ عبارات ذیل بااین سوأل ها پاسخ خواهد داد٠

معنئ عدالت


۱- عدالت ضمنا ً اشاره به این میکند که هرکس دستیاب حق اش ، ویاهرچیزیکه سزاوار آن باشد، شود٠ اگر او سزاوار خوبىاست دریافت خوبى کند٠ و اگراو سزاوار بدى است، وصول اش بدى باشد٠ نسبت اهمیت وبرجستگئ عدالت، خداوند ج پیغمبران و کتابهایش را بدون تبعیض وتفرّ ق بین حقوق کسى فرستاد٠ الله تعالی میفرماید:
" براستى ما فرستادیم پیامبرانرا با اثبات واضح وآشکار نمودیم برآنان کتاب را و میزان را تا انسان بر پاکند عدالت را٠"
عدالت نگهبان مقدسات و دنیویات است٠ عدالت منبع سودمندئ افرا د و ملت ها است٠ عدالت درست ساز آسمانها و زمین است٠عدالت بهم آورنده قلبها وروحیات انسانهاست٠ عدالت متحد گرداننده کشورها وهمسازئ مردمهاست٠


عدالت تساوئ حقوق وشفقت را خواص مردم میسازد٠ به نسبت عدالت، مردم در جامعه متوازن بهمدیگر نزدیک شده میتوانند، واز لحاظ عدالت تضاد ها و جداگرایى ها در جامعه ازبین میرود٠ با اوامر عدالت، اعمال و اشخاص قیاس میشوند، زیراکه عدالت ترازوئى است که پله هایش متوازن است و سنجش اش دقیق٠ معیار عدالت تغعیر پذیر نیست٠
هرآنکه میخواهد بر علیه عدالت گام بردارد از حدود عدالت خارج میشود و دین اش را در معرض درهم وبرهمى قرار میدهد، دنیایش را درمعرض تباهى، آبرویش را در معرض رسوایى، وکامگارى اش را در معرض نقسان قرار میدهد٠ از جانب دیگر با پایدارئ عدالت چیزى بوجود نیمآید بجز آنکه این چیزامن و استحکام در مقابل محو و تباه شدن داشته باشد٠
یکى از مهمترین شرایط مؤفقیت و خوشنودى در زندگئ انسان اینست که انسان اطمینان داشته باشد که حقوق و مال اومحفوظ است وعدالت استحکام محکم در معامله بین مردم دارد٠
پس عدالت یک ارزش ضرورى دراسلام است٠ اسلام کارمیکند تاعدالت بین مردم محکمانه بر قرار گردد، حتى تا حدیکه عدالت با هرجنبه روش اسلامى و قوانین اسلامى ربط مستقیم دارد٠ مقرراتى در اسلام نیست که عدالت جزئى از اهداف آن نباشد٠ عدالت ذاتا ً درنظامهاى ادارى، سیاسى، وقضایئ اسلام ربط وابستگى دارد٠ مثلا ً عدالت در امور شهادت دادن و بستن قرار دادها ربط دارد٠ عدالت در امور و اساسات دیگر اسلامى مانند نظم خانوادگى، سیستم تربیوى، اقتصاد، نظم اجتماعى، فعالیت هاى ذهنى وفکرى، ورفتار فردى ربط مهمى دارد٠
اینهمه گویاى اینست که اسلام ضمانت ِ عدالت را در هرعرصه زندگع میکند تاحدیکه اهداف دیگرش را تحت نور عدالت جا میدهد٠ تاریخ گواه اینست که جوامع ایکه تحت قوانین اسلامى بودند عارى از انحطاط جدئ اخلاقى بودند، و فاقد ازمعیار هاى ناهماهنگ و ناسازگار٠ همچنان آنها محفوظ از تنزل مدنى وتلفات جانى بودند٠
خارج شده است

... و من الله التوفیق ... پروین عابدی ، واحد مشاوره
صفحه: [1]
  چاپ صفحه  
 
پرش به :