صفحه: [1]
  چاپ صفحه  
نويسنده موضوع: امکانات وتوانمندیهای کلی نرم افزار مدیریت داروهای مخد  (دفعات بازدید: 3400 بار)
0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.
GHARIB
مهمان
« : جون 12, 2010, 08:44:36 am »

امکانات وتوانمندیهای کلی نرم افزار مدیریت داروهای مخدر (MMT)
الف)امکانات و عملکرد کلی نرم افزار
به جهت بالا بردن سطح نظارتی ومدیریتی دانشگاه بر نحوه عملکرد مراکز مرتبط با این حوزه و چگونگی توزیع ، تحویل و مصرف داروهای مخدر دراین مراکز،نرم افزار فوق درسه نوع حوزه کاری نصب می گردد ومجموعه عملکرد این سه حوزه کاری وتعاملات وارتباطات مکانیزه ای که بین آنها برقرارمی گردد،سطح کیفی نظارت بر داروهای مخدر را به حد قابل توجه ای بالا برده وامکان اعمال کنترل های لازم را مهیا می سازد .
حوزه های عملیاتی عبارتند از:
1.   نرم افزار حوزه ستادی ،بعنوان هسته مرکزی سیستم روی سروردانشگاه نصب می گردد.
2.   نرم افزار حوزه عملیاتی مراکز ،روی دستگاه کامپیوتر مراکز مرتبط با آن دانشگاه ،(کلینیک های ترک اعتیاد ،داروخانه ها ویا شبکه ها(درصورتی که ارائه داروهای مخدر به بیماران را برعهده داشته باشند )نصب می گردد .
3.   نرم افزار حوزه عملیاتی بیمارستانها ،روی دستگاه کامپیوتر بیمارستانها نصب می گردد.
4.   بنابراین سطح عملیات و اطلاعاتی که درنرم افزار هرحوزه انجام ومورد پذیرش قرارمی گیرد با سایر حوزه ها متفاوت بوده وهریک وظایف متفاوت ودرعین حال مکملی را بعهده دارند .
ب) امکانات کاربردی نرم افزارها :
1. امکانات نرم افزار حوزه ستادی (مدیریت داروهای مخدر):
-  امکان درج اطلاعات پایه ای
- انجام عملیات انباراعم از ورود وخروج داروهای مخدر ،صدوراسناد صادره ووارده ،انبارگردانی و...
- امکان ورود اطلاعات مختلف مربوط به بیماران ،پزشکان وپرسنل مرتبط با دانشگاه (معرفی افرد به عنوان بیماران دریافت کننده مستقیم از دانشگاه (بیماران سرطانی وجانبازان )یا پزشکان صادر کننده نسخ ویا معرفی پرسنل تحویل دهنده دارو وکاربران
- امکان تجمیع اطلاعات کلیه مراکز در سطح نظارتی دانشگاه
- تهیه گزارشات ربوطه وقابلیت ارائه هشدارهای کنترلی لازم مانند دریافت داروی همزمان از چند مرکز به کاربر
- امکان ارسال اطلاعات جدید پایه ایبه مراکز تابع (داروهای مخدر جدید ،سهمیه های جدید ،قیمت گذاری ها و....)
      2 . امکانات نرم افزار حوزه عملیاتی مراکز (کلینیک ها ،داروخانه ها ،شبکه ها ):
- امکان ورود اطلاعات بیماران ،پزشکان وپرسنل
- امکان انتقال اطلاعات جدید وارد شده ویا تغییر یافته به نرم افزار نصب شده دردانشگاه
- امکان دریافت اطلاعات پایه ای (داروهای جدید ،سهمیه های دارویی ....) از نرم افزار نصب شده در دانشگاه
- امکان دریافت اطلاعات پایه ای (داروهای جدید ،سهمیه های دارویی...)ازنرم افزار نصب شده دردانشگاه
- امکان دریافت هشدارهای لازم (با توجه به اطلاعات سطح استان دربرنامه ستادی دانشگاه )درخصوص دریافت همزمان دارو توسط بیماران درسطح استان و...
- گزارشات مربوط به این حوزه
      3. امکانات نرم افزارحوزه عملیاتی بیمارستانها :
نرم افزار نصب شده در بیمارستانها دارای امکانات مشابهی با نرم افزار حوزه عملیاتی مراکز می باشد وبا توجه به محدود بودن اطلاعات وطرق مصرف خاص دارو در بیمارستان ها دارای حالت خاص خود می باشد .این نرم افزار نیز همانند نرم ا فزار مراکز ،قابلیت ارسال ودریافت آخرین اطلاعات با نرم ا فزار ستادی دانشگاه را دارد .
4   سایر ویژگی ها :
-   بطور کلی برخی از ویژگی ها سیستم  شامل موارد زیر می باشد :
-   امکان تمرکز اطلاعات دردانشگاه با استفاده از ورود اطلاعات از طریق مراکز (کاربر دانشگاه ورود اطلاعات مراکز را نمی نماید .)
-   امکان ورود واستفاده از اطلاعات موارد دارویی تا سطح کارخانه سازنده ،BATCH NUMBER  ،تاریخ انقضا
-   امکان ارائه پیشنهاد خروج دارو از انبار داشنگاه با توجه به تاریخ انقضا داروها
-   امکان کار با برنامه ها بصورت OFFLINE , ONLINE  (فقط درزمان انتقال ویا تبادل اطلاعات مراکز ویا بیمارستانها با نرم افزار نصب شده در دانشگاه
-   امکان اعمال حقوق دسترسی تا سطح دکمه ها یعملیاتی موجود در صفحات
-   امکان صدور انواع سند خرید ،فروش ،برگشت خرید ،برگشت فروش ،ضایعات ،کسری واضافی
-   امکان تجمیع آخرین اطلاعات سطح استان در برنامه نصب شده در دانشگاه در نتیجه امکان دراختیار داشتن مجموعه وسیعی از اطلاعات جهت تهیه گزارشاتی موثر،گسترده ،مقایسه ای واقعی
-   امکان ایجاد و تنظیم گزارشات مطابق با دفاتر مراکز
-   امکان تغییر ساختار گزارشات توسط  کاربران
-   امکان BACK UP  و RESTORE  درمحل های دانشگاه ،مراکز وبیمارستانها
-   امکان اطلاع رسانی و خطاگیری در خصوص افراد با کد ملی مشترک ونام ونام خانوادگی متفاوت و...
-   امکان تصمیم گیری هوشمند در خصوص ویرایش موارد نام ونام خانوادگی وکد ملی در هر برنامه و در هنگام تبادل اطلاعات با دانشگاه
-   امکان اعلام سابقه وضعیت ارتباطی مراکز و بیمارستانها با داشنگاه با ذکر جزئیات
-   امکان اعلام موارد مشکل دار در هنگام رد وبدل کردن اطلاعات بین نرم افزارمراکز وبیمارستانها با دانشگاه با ذکر توضیحات
-   امکان مرتب سازی داده ها در ستون های جداول موجود در صفحات
-   امکان فیلتر کردن برحسب ستون های جداول موجوددر صفحات بصورت ساده وترکیبی
-   امکان گزارش گیری و تغییرساختارگزارشات در همه صفحات (علاوه برصفحات قسمت گزارشات )
خارج شده است
صفحه: [1]
  چاپ صفحه  
 
پرش به :