صفحه: [1]
  چاپ صفحه  
نويسنده موضوع: تئوري مديريت از ديدگاه امام علي (ع) ( منابع و پي نوشت ها)  (دفعات بازدید: 5420 بار)
0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.
sama
Newbie
*
آفلاین آفلاین

تعداد ارسال: 9


ديدن مشخصات
« : جولای 29, 2010, 04:42:32 pm »

منابع:
- آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السلام: آیت الله فاضل لنکرانی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1379، چاپ هفتم
- اصول مدیریت: دکتر علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت، 1374، چاپ ششم
- اصول مدیریت و رفتار سازمانی: دکتر منوچهر حاضر و دکتر امیر عابدینی راد، تهران، ناشر مؤلف، 1375، چاپ اول
- اقرب الموارد فی نصح العربیه: سعید الخوری الشرطونی، قم، مکتبة آیت الله العظمی مرعشی، 1403 ه . ق
- امامت و رهبری: استاد شهید مرتضی مطهری، تهران، صدرا، 1369، چاپ یازدهم
- بحار الانوار: علامه محمدباقر مجلسی، بیروت، موسسة الوفاء، 1965 م
- تئوریهای مدیریت: دکتر کمال پرهیزگار، تهران، اشراقی، 1357، چاپ سوم
- تحلیلی از مدیریت اسلامی: غلامرضا اشرف سمنانی، تهران، بعثت، 1364، چاپ اول
- تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت: دکتر محمد جواد اصغرپور، تهران، دانشگاه تهران، 1365، چاپ سوم
- تفسیر المیزان: علامه سید محمد حسین طباطبایی، تهران، بنیاد علمی فرهنگی علامه طباطبایی، 1363
- تفسیر موضوعی قرآن مجید: آیت الله عبدالله جوادی آملی، تهران، مرکز فرهنگی رجاء، 1365
- حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه: عبدالله جوادی آملی، قم، نشر اسراء ، 1376، چاپ اول
- الحیاة: محمدرضا، محمد و علی الحکیمی، طهران، نشر الثقافة الاسلامیه، 1370، چاپ ششم
- دانش مدیریت امروز دستنامه مدیران: دکتر عبدالرضا رضائی نژاد، تهران، مؤسسه رساء، 1375، چاپ اول
- الدر المنثور فی تفسیر بالماثور: جلال الدین سیوطی، قم، کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی، 1404 ه . ق
- دیباچه ای بر مدیریت اسلامی: عبدالمجید رشیدپور، تهران، موسسه دینی و دانش، 1365
- راه علی علیه السلام: آیت الله سید رضا صدر، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1377، چاپ دوم
- رهبری در اسلام: آیت الله محمد محمدی ری شهری، قم، دار الحدیث، 1376، چاپ دوم
- سازمان و مدیریت سیستم و رفتار سازمانی: دکتر علی محمد اقتداری، تهران، مولوی، 1372، چاپ ششم
- سیره سیاسی امام علی علیه السلام: سید احمد خاتمی، تهران، نشر مطهر، 1379
- سیری کوتاه در مدیریت اسلامی: حجة الاسلام سید محمود سیاهپوش، تهران، نشر دفتر مرکزی جهاد، 1364
- شرح فارسی غرر الحکم و دررالکلم: جمال الدین محمد خوانساری، تهران
- غرر الحکم و دررالکلم: آوری، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، 1945
- مثنوی معنوی: مولانا جلال الدین بلخی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1371
- مجمع البحرین: شیخ فخرالدین طریحی، بیروت، مکتبة الهلال، 1989م
- مدیریت اسلامی: دکتر سید علی اکبر افجه ای، نشر ساجد، تهران، 1377، چاپ چهارم
- مدیریت اسلامی: محمد حسن نبوی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1375، چاپ دوم
- مدیریت علمی مکتبی از دیدگاه اسلام: عباسعلی اختری، تهران، مرکز چاپ سازمان تبلیغات، 1369
- مدیریت عمومی: سید مهدی الوانی، تهران، نشر نی
- مدیریت منابع انسانی: دکتر ناصر میرسپاسی، ناشر مؤلف، تهران، 1368، چاپ هشتم
- مدیریت و روابط عمومی: دکتر لطفی، تهران
- مدیریت و فرماندهی در اسلام: آیت الله مکارم شیرازی، قم، هدف، 1370، چاپ هشتم
- مصنف ابن شیبه: ابن ابی شیبه، بیروت، دار العلم الکتب
- مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی: سید محمود سیاهپوش، قم، جامعه مدرسین، 1401 ه . ق
- میزان الحکمه: محمد محمدی ری شهری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی
- نظام مشارکت زیربنای مدیریت اسلامی: فریور باتمانقلیچ، تهران، جمهوری اسلامی، 1375، ج اول و دوم
- نگرشی بر مدیریت اسلامی: سید رضا تقوی دامغانی، تهران، شرکت چاپ تبلیغات اسلامی، 1377، چاپ دهم
- نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: ترجمه محمد دشتی، قم، نشر مشرقین، 1379، چاپ ششم
- نهج البلاغه خطبه ها و سخنان کوتاه امیرالمؤمنین علیه السلام: سید علینقی فیض الاسلام، موسسه انتشارات فقیه، تهران، 1379، چاپ پنجم
- وسائل الشیعه: شیخ حر عاملی لبنانی، قم، موسسه آل البیت، 1409 ه . ق
- Metcalf andviwick, Dynamic Adninistrain: The collected papers of mary parker falett (New York; 1940) p.p 295.307.
- Thompson; Organization in action; 1967.
- Daniel katz and Robert L.kahn; The social psychogy of organization 1967.
- Gulick andvrwick(ed). papers on the science of Administration, New York, 1937
- Richard John son and others the theory and mangement of systems 3 th(ed), New York, 1979.
- Henry Mintzbery: The mangers job: Foxlklor and fact, Harvard Business Review, 1975.
- Jeseph. A. Litter: organization, New York, 1969.
پی نوشت ها:
1) اقرب الموارد، ذیل ماده دور
2) مدیریت و روابط عمومی، دکتر لطفی، ص 10
3) نازعات، 5
4) مجمع البحرین، الطریحی، ج 3، ص 298، ذیل کلمه دبر
5) تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت، دکتر اصغرپور، ص 1
6. Rationality
7. James d. Thompson (1967)
خونسرد جهت مطالعه بیشتر بنگرید به:
Thompson; organization in action 1967 p.97
9. Uncertainty
10. Joan Wood Ward (1968)
11. Prof. T. Duncan
12) جهت مطالعه بیشتر بنگرید به:
From F. Luthans (1969), Jeseph. A. Litlerer, organization (1969); pp. 449-453.
13) در همین مقاله به صفات و وظایف مدیران اشاره شده است .
14) اصول مدیریت، دکتر رضائیان، ص 6
15) نهج البلاغه، نامه 5 خطاب به اشعث بن قیس فرماندار امام در آذربایجان
16) المیزان، ج 16، ص 370
17) نگرشی بر مدیریت اسلامی، تقوی دامغانی، ص 37- 40
18) بنگرید به: نهج البلاغه، نامه 53 خطاب به مالک اشتر نخعی
19) نهج البلاغه، فیض الاسلام، نامه 5 3
20) مدیریت فرماندهی در اسلام، آیت الله مکارم شیرازی، ص 20- 21
21) الحیاة، حکیمی، ج 2، ص 365
22) نهج البلاغه، خطبه 1
23. Leader ship
24) جهت مطالعه بیشتر بنگرید به: مدیریت اسلامی، دکتر افجه ای، ص 30- 33
25) امامت و رهبری، شهید مطهری، ص 28
26) زمر، 22
27) مصنف ابن ابی شیبه، ج 7، ص 107 ; درالمنثور، ج 1، ص 548
28) جهت مطالعه بیشتر بنگرید به: رهبری در اسلام، محمدی ری شهری، ص 206- 208; دیباچه ای بر مدیریت اسلامی، مجید رشیدپور، ص 94
29. Scientific Management
30. Frederick w. Taylor
31) دانش مدیریت امروز، دکتر رضایی نژاد، ص 18- 20
32. Henry Fayol
33. Urwick
34. Guleick
35. Posdvrob : (plannig, organizing, staffing, Directing, Coordinaling, Reporting and Budgeting
36. Max weber
37. Bureaucracy
38) دانش مدیریت امروز، دکتر رضایی نژاد، ص 26- 28
39. Behavioral Approach
40. Elton Mayo
41. Hawthorne
42. Western Electric
43) دانش امروز مدیریت، دستنامه مدیران، دکتر رضایی نژاد، ص 30- 32
44. System Approach
45) اصول مدیریت، دکتر رضائیان، ص 16
46. Contingency Approach
47. Richard A Johnson and others The Theory and mangement of systems 3th.ed (New York: Mcgrow - Hill 1979, p.19
48. Henry Mintzberg, The mangers job: Folklor andFact, Harvard Business Review pp. 49-667,1975
49) بنگرید به: مدیریت اسلامی، دکتر افجه ای، ص 15- 22
50) مدیریت و فرماندهی در اسلام، آیت الله مکارم شیرازی، ص 25
51) حمد: ستایش در مقابل صفات و افعال نیک اختیاری است .
52) غرر الحکم و درر الکلم، ج 2، ص 77
53) نظام مشارکت زیربنای مدیریت اسلامی، باتمانقلیچ، ج 1، ص 224
54. Planinig
55) مدیریت منابع انسانی، میرسپاسی، ص 19
56) مدیریت اسلامی، دکتر افجه ای، ص 150- 151
57) نظام مشارکت زیربنای مدیریت اسلامی، ج 1، ص 278
58) میزان الحکمه، ج 2، ص 551
59) مدیریت اسلامی، نبوی، ص 40
60) بحارالانوار، ج 68، ص 338
61) میزان الحکمه، ج 2، ص 551
62) همان منبع
63) همان منبع
64) مدیریت عمومی، الوانی، ص 26
65) تئوریهای مدیریت، کمال پرهیزکار، ص 15; سازمان و مدیریت، دکتر اقتداری، ص 104
66) اصول مدیریت و رفتار سازمانی، منوچهر حاضر و امیر عابدینی راد، ص 350
67) مدیریت اسلامی، نبوی، ص 79- 80
68) سیری کوتاه در مدیریت اسلامی، حجة الاسلام سیاهپوش، ص 111; نیز بنگرید به: نهج البلاغه، ج 5، نامه 53
69) میزان الحکمه، ج 8، ص 393
70. Operations
71. Gulick and Urwick(ed)Papers on the science of Administration (New York: Institute of public Administration, 1937. p.4)
72) نهج البلاغه، فیض الاسلام، نامه 53، ص 1003 ; نیز بنگرید به: آیین کشورداری از دیدگاه امام علی (ع)، آیت الله فاضل لنگرانی، ص 136- 137
73) همان منبع، ص 1016، نیز بنگرید به: مدیریت علمی مکتبی، عباسعلی اختری، ص 226- 228
74) نهج البلاغه، نامه 31
75) نگرشی بر مدیریت اسلامی، سید رضا تقوی، ص 91- 94
Metcalf and urwick, Dynamic Administrain: The collected papers of Maryparker Follett. (New York: Harper and Brothers 1940, p.p 295,307
77) غرر الحکم و درر الکلم، ص 55
78) همان منبع
79) همان منبع، ص 474
80. Daniel Katz and Robent L. Kahn; The Social psychology of organization 1976,p.191
81) همان بازده عمل می باشد .
82) اصول مدیریت، دکتر علی رضائیان، ص 57
83) مدیریت عمومی، سید مهدی الوانی، ص 178; مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، ص 256
84) غرر الحکم و دررالکلم، ص 481
85) میزان الحکمة، ج 4، ص 34
86) همان منبع، ص 36
87) اصول مدیریت و رفتار سازمانی، دکتر حاضر، ص 192- 198
88) نهج البلاغه، خطبه 153
89) مثنوی مولوی، دفتر ششم، ص 565
90) بحار الانوار، ج 78، ص 25
91) مجادله، 10
92) نهج البلاغه، خطبه 152، ص 1165
93) بنگرید به: رساله حقوق امام سجاد (ع)
94) غرر الحکم و درر الکلم، ص 56
95) جهت مطالعه بیشتر بنگرید به: نهج البلاغه، نامه 53 ; سیری کوتاه در مدیریت اسلامی، حجة الاسلام سیاهپوش، گفتار 8، ص 95- 108
96) غرر الحکم و دررالکلم، ص 479
97) بحار الانوار، ج 68، ص 341
98) الحیاة، ج 1، ص 341
99) یونس، 62
100) نهج البلاغه، نامه 53، ص 1011; نیز بنگرید به: تحلیلی از مدیریت اسلامی، غلامرضا اشرف سمنانی، ص 163
101) نهج البلاغه، نامه 53
102) همان منبع، حکمت 177
103) نهج البلاغه، خطبه 172، ص 558
104) شرح غرر الحکم و دررالکلم، خوانساری، ج 5، ص 349، ح 8692 ; نیز بنگرید به: سیره سیاسی امام علی (ع)، سید احمد خاتمی، ص 132- 138
105) منافقون، 8
106) نهج البلاغه، محمد دشتی، نامه 45، ص 553
107) بنگرید به: نهج البلاغه، خطبه 200
108) شعرا، 214
109) بحار الانوار، ج 78، ص 80
110) همان منبع، ج 75، ص 119
111) نهج البلاغه، خطبه 193
112) نهج البلاغه، محمد دشتی، نامه 53، ص 558
113) راه علی، آیت الله صدر، ص 53
114) جهت مطالعه بیشتر بنگرید به: مناسبات انسانی در مدیریت اسلامی، سید محمد سیاهپوش، ص 61- 63
115) از جمله عقاید ماکیاولی است; وی دیپلمات ایتالیایی بود و اعتقاد به تلفیق سه عنصر شوم «زر» ، «زور» «تزویر» در سلطه طلبی داشت .
116) بقره، 11
117) برگرفته از مناسبات انسانی، سید محمود سیاهپوش
118) مائده، 54 ; جهت مطالعه بیشتر بنگرید به: شریان حیات مدیریت، دکتر رضائیان به نقل از چهارمین سمینار بین المللی مدیریت دولتی از دیدگاه اسلامی، ص 2
119) تفسیر موضوعی قرآن، آیت الله جوادی آملی، ج 1، ص 337
120) حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه، آیت الله جوادی آملی، ص 157
121) حیات مدیریت، دکتر رضائیان، ص 2
122) غرر الحکم، ج 2، ص 622 ; جهت مطالعه بیشتر بنگرید به: مدیریت علمی مکتبی، اختری، ص 172- 176
123) شریان حیات مدیریت، دکتر رضائیان، ص 3- 8
www.hawzah.net
خارج شده است
صفحه: [1]
  چاپ صفحه  
 
پرش به :